top of page
thanks-messages-for-a-promotion.png
pre-approved.png

Благодарим Ви от името на всички български геймъри за това, че ... 

 • Споделяте с нас новините, които сме пропуснали

 • Помагате на всички с полезни съвети и идеи

 • Спазвате правилата и принципите на групите ни

 • Винаги сте коректни, любезни и добронамерени

За нас е привилегия да Ви имаме в групите си!

Последните добавени в нашия White List:

 • Tom Clancy's Community Bulgaria

 • Assassin's Creed - Bulgaria

 • Indje Rassovski

 • Валентин Стайловски

 • Ivo Djokov

 • Kristiyan Todorov

 • Ivaylo Koralsky 

Благодарности!

Всички ваши бъдещи публикации са предварително одобрени и това не ще се промени освен ако...

 • Не нарушите някое от правилата на групите ни

 • Не нарушите условията за ползване на Facebook

 • Публикациите или коментарите Ви не е в разрез с Facebook Community Standarts

bottom of page