top of page
  • До 5% отстъпка в Ozone.bg¹
  • До 5% отстъпка в PULSAR²
  • 5% отстъпка във всички сервизи партньори на GAME.bg³
  • 5% отстъпка за игри във всички партньорски заведения⁴
  • % отсъпка за куриерски услуги⁵
  • 1 ден предварителен достъп до събития на GAME.bg⁶
  • Опция "арбитраж" в Маркет групите на GAME.bg⁹
  • "CLUB MEMBER" бадж в Discord сървъра ни¹³
  • Светкавичен достъп до групите от семейството на GAME.bg¹⁵
  • 1 Автоматично участие във всички наши игри и томболи¹⁸

Персонализирана карта

29,99 лв.Цена
Опции за цена
Еднократна покупка
29,99 лв.
Годишен план
Подновява се автоматично всяка година
26,99 лв.всяка година до отмяна
bottom of page