top of page
 • До 5% отстъпка в Ozone.bg¹
 • До 5% отстъпка в PULSAR²
 • 5% отстъпка във всички сервизи партньори на GAME.bg³
 • 5% отстъпка за игри във всички партньорски заведения⁴
 • 5% отстъпка за консумация във всички партньорски заведения⁴
 • % отсъпка за куриерски услуги⁵
 • 3 дни предварителен достъп до събития на GAME.bg⁶
 • Избор на дизайн на клубна карта (3 опции)⁷
 • Опция "арбитраж" в Маркет групите на GAME.bg⁹
 • Опция "посредничество" в Маркет групите на GAME.bg¹⁰
 • "★ VIP" бадж в Discord сървъра ни¹³
 • Pre-Approved права в ЕДНА от групите на GAME.bg¹⁴
 • Светкавичен достъп до групите от семейството на GAME.bg¹⁵
 • Достъп до VIP гласувания и анкети¹⁶
 • 5 Автоматични участия във всички наши игри и томболи¹⁸
 • Достъп до съдържание за възрастни (18+)¹⁹
 • 5% отстъпка от покупките ви в GAME.bg²³

VIP 1 ⭐

39,99 лв.Цена
Опции за цена
Еднократна покупка
39,99 лв.
Годишен план
Подновява се автоматично всяка година
35,99 лв.всяка година до отмяна
bottom of page