top of page
  • Снимка на автораIndia Romeo

Assassin’s Creed Day - ден за почит, благотворителност и памет

Световният ден на Assassin's Creed (#ACDay) 21.12 може да има множество значения и важни факти зад датата, но на първо място това е ден за феновете, за общността и всички хора, които стоят зад игрите, които ние обичаме.


По повод #ACDay, във Facebook групата към страницата Assassin’s Creed – Bulgaria стартира игра, в която ще могат да бъдат спечелени:

6 книги „Орденът на асасините: Валхала - Сага за Гейрмунд“ и 1 видео игра Assassin's Creed: Valhalla за PS4. Началото ще бъде дадено на 22 декември 2020 г. и ще продължи до 23:59 ч., 28 декември 2020 г.


За да участвате, трябва да имате навършени 18 години, да се присъедините към групата на Assassin's Creed – Bulgaria: https://www.facebook.com/groups/AssassinsCreedBulgaria и да отговорите като коментар на въпроса, зададен с пост към визията на играта: Кой е любимият ви асасин/персонаж от поредицата? Наградите ще бъдат изтеглени чрез жребий и обявени с пост в групата към страницата Assassin’s Creed - Bulgaria на датата 30 декември 2020 г.


За да се възползват от наградата си, печелившите трябва да изпратят име, телефон за контакт и адрес, вкл. пощенски код, като лично съобщение на страницата на Assassin’s Creed - Bulgaria до 3 (три) дни от обявяването, в противен случай губят право над наградата си.


Наградите не могат да бъдат заменяни за паричната равностойност или за друга награда или да бъдат преотстъпвани на друг. Организаторите запазват правото си да изменят правилата по всяко време - сроковете в играта, броя награди и т.н.

Моля прочетете Пълните условия и правила на играта публикувани по-долу

Правила и условия на играта на „ACDay 21 12“ от Assassin’s Creed - Bulgaria и Ozone.bg

1. Организатор:

Организаторът на играта „ACDay 21 12” наричана за кратко "Играта" е Ozone.bg, наричани за краткост "Организатор". Тази игра по никакъв начин не е спонсорирана, подкрепена или администрирана от Facebook Inc.

2. Правила за участие:

· Участник в играта може да бъде всяко лице, регистриран потребител на социалната медия Facebook. Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга;

· В играта могат да участват само лица, които са навършили 18 години;

· В играта нямат право да участват служители на Ozone.bg и служители на свързани компании за целите на провеждане на настоящата кампания.

3. Механизъм на играта:

Играта се провежда под пост (статична визия), публикуван от официалната страница на Assassin’s Creed - Bulgaria в свързаната към нея група във Facebook: Assassin's Creed – Bulgaria;

За участие в кампанията, участниците дават съгласие за запис и обработка на предоставените данни от Facebook платформата, които включват:

- Собствено име и фамилия;

- Регистриран e-mail адрес;

- Facebook ID;

- Населено място/местоположение;

- Възраст.

На всеки потребител ще се зачита само 1 участие, изпълнило условията;

За да участват за награда, участниците трябва да отговорят в коментар на зададения във визията и публикацията въпрос;

Играта се провежда в периода 22.12.2020 г. – 28.12.2020 г. На 30.12.2020 г. ще бъдат изтеглени от всички, дали отговор чрез коментар под публикацията, 7 (седем) печеливши участници.

- След изпълнение на всички от гореспоменатите изисквания, участникът се счита за регистриран за участие в играта.

- Участници, които не са изпълнили едно или повече от горните условия или са публикували коментар с невярно/неотносимо съдържание, не се регистрират за участие в играта.

4. Награда:

Книга „Орденът на асасините: Валхала - Сага за Гейрмунд“ – 6 копия и 1(една) видео игра Assassin's Creed: Valhalla за PS4.

5. Определяне на печеливши. Получаване на наградата:

От общата база данни с участници, които са изпълнили условията в т. 3 от настоящите „Правила и условия“, ще бъдат изтеглени 7 (сeдем) печеливши участници;

Печелившите ще бъдат изтеглени на 30.12.2020 г. и ще им бъде изпратено съобщение на същия ден, от страницата на Assassin’s Creed - Bulgaria във Facebook: https://www.facebook.com/AssassinsBulgaria ;

Всеки печеливш следва да изпрати в срок до 78 часа от обявяването валидни данни за контакт в лично съобщение до официалната страница на Assassin’s Creed - Bulgaria във Facebook, които включват:

- Три имена;

- Валиден e-mail адрес;

- Валиден телефонен номер;

Организаторът се свързва с всеки печеливш участник на посочените от него контакти във връзка с получаване на наградата в рамките на 5 (пет) работни дни;

Ако Организаторът не успее да се свърже с някой печеливш в рамките на 5 работни дни след публикуването му (не получи обратно съобщение по електронната поща и/или не осъществи телефонен разговор), той губи правото да получи своята награда и Организаторът може да предостави наградата на изтеглен резервен печеливш;

Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни за контакт, непълен или неточен имейл адрес, грешни имена или несъществуващ или деактивиран Facebook профил;

Наградата е лична и не може да бъде заменяна за паричната й равностойност или преотстъпвана на трети лица.

6. Допустимост:

Не се допускат до участие в играта за разпределяне на наградата участници, които:

Използват недобросъвестни методи, техники и софтуер за манипулиране на участието и резултатите в нея;

Не изпълняват някое от условията на настоящите „Правила и условия“;

Използват нередовни, неоторизирани или дублирани профили във Facebook.

7. Ограничения на отговорността:

Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители; дублиране на Facebook профили от недоброжелатели;

Дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, техническа невъзможност за регистриране в играта поради обстоятелства извън контрола на Организатора; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; за загубата на данни за регистрирани участници поради технически и други непредвидими причини и/или други форсмажорни обстоятелства;

Организирането, представянето, провеждането и регламентът на играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.;

Facebook Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от кампанията.

8. Други условия:

Условията на игрите, провеждани на страницата, са публикувани и достъпни на страницата на Assassin’s Creed - Bulgaria: https://www.game.bg/ac С участието си в играта участниците приемат настоящите „Правила и условия” и се съгласяват да спазват всички срокове и изисквания на играта. Организаторът си запазва правото да променя и допълва настоящите правила във всеки момент. Измененията влизат в сила от датата на публикуването й. С участието си в играта участниците се съгласяват предоставените от тях лични данни да се използват от Организатора за целите на организиране на играта, включително да предоставят тези данни на трети лица, ангажирани с организиране на играта. Всички лични данни ще се събират, обработват и съхраняват при условията на Закона за защита на личните данни. С участието си в играта всеки участник декларира, че част от данните, които предоставя, са лични и попадат под защитата на Закона за защита на личните данни и дава съгласието си събраните данни да бъдат обработвани от Организатора или от трети страни (партньори и/или подизпълнители на Ozone.bg). Участниците запазват правото си да се откажат от играта преди предоставянето на личните си данни.

Потребителите нямат право да публикуват коментари с неетично и неморално съдържание в разрез с добрите нрави, вулгарни и обидни думи, коментари, които провокират и/или стимулират омраза или всяко друго поведение, забранено от закона, коментари в нарушение на Закона за защита от дискриминация, коментари, които съдържат явна или скрита реклама на конкурентни продукти, религиозни и политически символи и послания. Ozone.bg/ Assassin’s Creed - Bulgaria се разграничава от подобни прояви и запазва правото си да изключи от участие всеки потребител с поведение в нарушение на настоящите правила, както и да изтрие публикацията му/коментара му.

Победителите в играта се съгласяват да участват в последващи играта рекламни активности, като Организаторът си запазва правото да използва имената и информация за местожителството на участниците, техни фотографии, аудио и/или видео записи за публично представяне.

С подаване на заявка за участие в играта всеки участник дава съгласие и предоставя безвъзмездно на Организатора правото да публикува имената и снимки на спечелилите на официалната страница на Assassin’s Creed - Bulgaria във Facebook.

Организаторът запазва правото си да прекрати или спре играта на всеки етап от нейното провеждане, като уведоми участниците на официалната страница на Assassin’s Creed - Bulgaria във Facebook. Всички участници се считат уведомени от момента на публикуването от Организатора на пост в този смисъл. Организаторът си запазва правото да прекрати играта и/или да дисквалифицира участник/участници при съмнение за злоупотреби, заобикаляне или нарушаване настоящите правила или при наличието на други обстоятелства, които налагат спиране/прекратяване на играта.

Евентуални спорове между Организатора и участник/участници се решават чрез провеждане на преговори, а при невъзможност – по предвидения общ законов ред на Р България.

Наслука!

148 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page